Kilpailulajit

Kilpailussa ammuttavia haulikkolajeja ovat skeet, trap ja trap parikilpailu. Kaikki kolme ovat olympialajeja ja ne ovat myös Tokion olympialaisten ohjelmassa. Sekä skeetissä että trapissa miehillä ja naisilla on omat sarjansa. Trap parikilpailussa mies- ja naisampuja muodostavat kilpaparin.

Kilpailuissa ammutaan haulikolla 110 mm läpimitaltaan olevia kiekkoja lennosta. Kiekot heitetään skeetissä ja trapissa eri tavalla mutta yhteistä on, että osumasta saa pisteen ja ohiammutusta kiekosta nolla pistettä. Osumaksi riittää, että kiekosta irtoaa silmin havaittava pala. Tästä johtuen ratatuomareilta vaaditaankin voimassa oleva näkötesti.

 

 

SKEET

Skeetissä kiekot heitetään kahdesta radan vastakkaisella puolella olevasta heitintornista; matalasta tornista ja korkeasta tornista. Matalasta tornista heitetään kiekko korkean tornin suuntaan ja vastaavasti korkeasta tornista matalan tornin suuntaan. Kiekkojen lentoradat on tarkasti määritelty ja kiekot heitetään aina samaan suuntaan ja samalla nopeudella. Kiekkojen tulee lentää 68 metriä.

Tornien välissä puoliympyrän kaarella sijaitsee seitsemän ampumapaikkaa, kahdeksas sijaitsee puoliympyrän keskellä.  

Ryhmässä on kuusi kilpailijaa ja ampumapaikat ammutaan yksi kerrallaan siten, että ryhmä siirtyy seuraavalle ampumapaikalta vasta kun kaikki ovat vuorollaan ampuneet edellisen ampumapaikan kiekot.

Yhteen kierrokseen kuuluu ampujaa kohden 25 kiekkoa, jotka heitetään ja ammutaan tietyssä järjestyksessä, joko yksittäisinä kiekkoina tai kaksoiskiekkoina molemmista torneista yhtä aikaa.

Peruskilpailussa urheilija ampuu 5 kierrosta eli 125 kiekkoa. Peruskilpailu ammutaan kahdessa päivässä.

Peruskilpailun kuusi parasta urheilijaa pääsee finaaliin, jossa he ampuvat paremmuusjärjestyksessä, paras ensin. Finaalissa ammutaan vain ampumapaikoilta 3, 4 ja 5. Finaalissa ammutaan vain kaksoiskiekkoja. Kymmenen kaksoiskiekon jälkeen finaalin huonoin putoaa pois ja saa sijan 6. Tämän jälkeen putoaa joka viidennen kaksoiskiekon jälkeen aina huonoin pois, kunnes jäljellä on enää kaksi urheilijaa. Nämä ampuvat vielä viisi kaksoiskiekkoa kumpikin, jonka jälkeen se, jolla on korkein määrä osuttuja kiekkoja finaalissa, on voittaja. Kulta- ja hopeamitalistit ovat finaalin päätyttyä ampuneet 30 kaksoiskiekkoa ja pronssimitalisti, joka putosi pois viimeisenä, 25.

Maailmancupissa maa saa nimetä kilpailuun kolme mies- ja kolme naisurheilijaa. Maailmancupissa ei ole joukkuekilpailua.

Kiekon lentonopeus on noin 100 km tunnissa.

TRAP

Trapissa viisi ampumapaikkaa on vierekkäin suoralla linjalla. 15 metriä ampumapaikkojen etupuolella on maahan kaivettu ns. heitinhauta, jossa on rivissä 15 heitintä, kolme jokaiselle ampumapaikalle. Kiekkojen lentoradoille on määritetty yhdeksän eri asetustaulukkoa, joissa jokaiselle heittimelle on määrätty sivukulma ja korkeussäätö siten, että jokaisen ampumapaikan yksi heitin heittää vasemmalle menevän kiekon, yksi suoraan tai lähes suoraan poispäin menevän kiekon ja yksi oikealle menevän kiekon. Sivukulmat vaihtelevat välillä 15 ja 45 astetta. Korkeusvaihtelu in välillä 1,5 - 3,0 m (mitattuna 10 m lentosuunnassa). Kiekkojen tulee kaikki lentää 76 metriä.

Ryhmään kuuluu kuusi urheilijaa, joista jokainen menee omalle ampumapaikalleen. Kuudes ampuja odottaa ensimmäisen ampumapaikan takana. Ampujan kutsusta kiekko heitetään välittömästi. Peruskilpailussa hän saa ampua kaksi laukausta kiekkoon. Osuma on yhden pisteen arvoinen riippumatta siitä kummalla laukauksella hän siihen osui. Ammuttuaan urheilija valmistautuu siirtymään seuraavalle ampumapaikalle ja näin kierretään viisi kertaa ampumapaikasta yksi ampumapaikkaan viisi kunnes kaikki ovat ampuneet 25 kiekkoa. Urheilija ei tiedä mistä kolmen heittimen ryhmän heittimestä kiekko heitetään, mutta sarjan päätyttyä kaikki ovat jokaiselta ampumapaikalta saaneet samat kiekot, mutta eri järjestyksessä. - Kaksi vasenta, kaksi oikeaa ja yhden suoran kiekon.

Peruskilpailussa ammutaan 125 kiekkoa eli viisi kierrosta. Kilpailu ammutaan kahtena päivänä.

Peruskilpailun kuusi parasta pääsevät finaaliin. Finaalissa ammutaan paremmuusjärjestyksessä. Paras aloittaa. Finaalissa saa kuhunkin kiekkoon käyttää ainoastaan yhden patruunan. 25 kiekon jälkeen huonoimmalla tuloksella oleva urheilija putoaa pois ja saa sijan kuusi. Kilpailu jatkuu niin, että aina viiden kiekon jälkeen huonoin putoaa pois, kunnes on enää kaksi urheilijaa jäljellä. Nämä ampuvat vielä kymmenen kiekkoa, jonka jälkeen se, jolla on paras finaalitulos, on voittaja. Kulta- ja hopeamitalisti ovat kumpikin ampuneet 60 kiekkoa finaalin päätyttyä. Pronssimitalisti, joka putosi viimeisenä pois on ampunut 50 kiekkoa.

Maailmancupissa maa saa nimetä kilpailuun kolme mies- ja kolme naisurheilijaa. Maailmancupissa ei ole joukkuekilpailua.

Kiekkojen lentonopeus on noin 150 km tunnissa. 

TRAP PARIKILPAILU

Parikilpailu ammutaan normaalilla trap radalla. Peruskilpailussa on kolme 25 kiekon kierrosta.

Parin muodostaa saman maan kaksi urheilijaa, josta toinen on mies ja toinen nainen. Peruskilpailussa nämä ampuvat molemmat samassa ryhmässä. Peruskilpailun tulos on molempien urheilijoiden yhteenlaskettu tulos eli maksimissaan 150.

Maailmancupissa maa saa asettaa vain kaksi joukkuetta parikilpailun peruskilpailuun.

Finaalissa kokeillaan tänä vuonna uutta formaattia, jota mahdollisesti käytetään Tokion Olympialaisissa. Alkukilpailun kaksi parasta paria ratkovat kullasta ja alkukilpailun 3. ja 4. ratkovat pronssista mitaliotteluissa, joissa urheilijat ampuvat kukin täyden 25 kiekon sarjan. paras pari on voittaja. 

Lahden Maailmancupin parikilpailussa ei jaeta maapaikkoja Tokioon.Tokion trapin parikilpailuun pääsevät ne maat, joilla on Olympialaisissa edustaja sekä miesten että naisten henkilökohtaisessa trap-kilpailussa.